Skip to main content

Bewonerscommissies

Vaak is er een aanleiding waarom bewoners een commissie oprichten of hierin actief zijn. Bijvoorbeeld onderhoudsklachten, renovatie of problemen met de leefbaarheid. Maar het kan ook zijn dat bewoners actief worden omdat zij zich betrokken voelen met hun woning en woonomgeving. Huurgenoot vindt het belangrijk dat huurders invloed hebben op de wijze waarop hun woning en directe woonomgeving beheerd en onderhouden worden. Stadgenoot vindt dit ook.

Jaarlijkse overlegcyclus

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stadgenoot en Huurgenoot zijn diverse afspraken vastgelegd.

Een belangrijk onderdeel is de jaarcyclus van gebiedsbeheer met bewoners en bewonerscommissies.

Doordat alle partijen input kunnen leveren, hopen we dat de stem van de bewoner en de plannen van Stadgenoot beter op elkaar afgestemd worden.

In februari en maart gaan de gebiedsbeheerders, bewonerscommissies en de bewoners  aan de slag om de mening van de bewoners over het complex en de buurt op te halen.

Tussen begin april en eind augustus vinden de  jaarlijkse overleggen met de bewonerscommissies plaats. Daarvoor is een standaardagenda gemaakt. Dit model kan in overleg aangevuld worden met andere onderwerpen die vanuit de bewoners of vanuit Stadgenoot van belang worden geacht.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Onderhoud
  2. Schoonmaak
  3. Activiteitenplan
  4. Bewoners initiatieven
  5. Tuinonderhoud
  6. Servicekosten
  7. Overige

In gemengde complexen (daar waar Stadgenoot woningen in het complex heeft verkocht) komt ook de agenda voor de VvE vergadering aan de orde.

  • Wat staat er op de agenda,
  • wat vindt de bewonerscommissie van de voorstellen.
  • zijn er nog andere punten die onder de aandacht van de VvE moeten worden gebracht?

In september neemt de gebiedsbeheerder alle wensen van de bewoners mee en kijkt hoe dat past in de begroting van gebiedsbeheer en Stadgenoot.

Buurtcommissies in Amsterdam Centrum

BC ATVA gebouw
BC Snoekjesgracht
BC Sint. Janshuis
BC WOOS

Buurtcommissies in Amsterdam Noord

BC Banne Buiksloot
BC Complex 5
BC de Klipper
BC Nieuwendam
BC Vegabuurt
BC Banne II
BC Loenermark A+B flat
BC Heggenkamp
BC Noordeinde

Buurtcommissies in Amsterdam Oost

BC Betondorp
BC De Princes te Diemen
BC Costa Rica
BC derde Oosterparkstraat 29-35
BC van der Kunbuurt
BC Vrolik
BC Vrolikstraat
BC Wibaut
BC Woongroep de Amstel
BC Bruno Alberts
BC Wladiwostok
BC Ooosterwind
BC Complex 36/37
BC Derde Oosterparkstraat 337-355
BC Stek Oost
BC Waldenlaan

Buurtcommissies in Amsterdam Zuid-Oost

BC Holendracht
BC Gein
BC De Drecht
BC Wi Kontren
BC Venser
BC WHS Anand Jyoti
BC Senioren Woongroep 44

Buurtcommissies in Amsterdam West

BC Betje Wolff
BC Badhuiszicht
BC Der stedenbloei is bouw E
BC De Schoolmeester
BC De Klinker
BC Complex 13/17
BC Vier Heemskinderen
BC Fridtjof Nansenhof
BC Seniorenflats Meander II
BC Keesmanblokken
BC DeBosch Biemond
BC Helmers Bits
BC Ite Boeremastraat
BC Politiepost
BC Schimmelstede
BC Balboa
BC Beuningenplein
BC Wilhelminapoort
BV de Brug
Woonwerkpand Terrerode
BC Constantijn de Tweede
BC Da Costa 126
BC Da Costaplein Zuid-West
BC Bankhoek
BC Jacob van Lennepkade
BC Ite Boerema
BC Staatsliedenbuurt
BC de Reddingsboei
BC Webertoren

Buurtcommissies in Amsterdam Nieuw-West

BC Dolhaantjesbuurt
BC Grasrijk
BC Osdorpplein
BC Goeman
BC Lieven Key
BC Emminkhovenstraat
BC Reddingsboei
BC Flatcommissie Osdorpplein
BC van Paking to Brissel
BC Louis Couperus
BC Nolensstraat
BC Struijckenkade
BC Wildeman
BC Borrendam
BC Ookmeerflat
BC Groenehuyzen
BC Parkrand
BC Belangenvereniging de Blomwijck
BC Thomas Henry
BC Zuidelijk Veld
BC Oklahoma
BC Braak en Bosch

Buurtcommissies in Amsterdam Zuid

BC Bertelman
BC Kennedylaan
BC Complex 38
BC Diamantbuurt
BC Dintelstraat
BC Hygieaplein
BC Krommemijdrechtstraat
BC Roerstraat
BC Vincent van Gogh Oost
BC Bewoners Belangen DHO
BC FLORISZ
BC Persijn
BC Uiterwaardenstraat