Skip to main content

Het Bestuur

Het bestuur van Huurgenoot bestaat uit vrijwilligers die de belangen van huurders bij woningcorporatie Stadgenoot behartigen. Hieronder vindt u de profielen van onze bestuursleden en de gebieden waar ze verantwoordelijk voor zijn. Geïnteresseerd om deel uit te maken van ons bestuur? Neem contact op!

Geuzenveld, Slotermeer en Osdorp

Carlos Markiet

Ik ben Carlos Markiet 53 jaar oud en ben als facilitair medewerker werkzaam binnen de gemeente Amsterdam.

Ben sinds 3 a 4 jaar lid van de bewonerscommissie lieven de key in Geuzenveld.
En hebt zo een jaar geleden kunnen mee lopen als aspirant-lid van Huurgenoot om een beter beeld te kunnen krijgen waar de organisatie voor staat, hierdoor is mijn interesse gegroeid voor de belangen die Huurgenoot waarborgt voor de huidige huurders van Stadsgenoot in Amsterdam.

Bij de laatste ledenvergadering ben ik voorgedragen als nieuwe bestuurslid binnen de organisatie, waardoor ik graag mijn bijdragen wil leveren en hoop ook zo een aanvulling te kunnen zijn binnen de huidige team van Huurgenoot.Carlos Markiet.

Zuid, Zuidoost en Centrum

Chris Vonk

Chris Vonk is lid van de AWV sinds 1976 en van de Kerngroep sinds 2002. ‘Ik voel mij zeer betrokken bij de sociale woningbouw. Al sinds de oplevering in 1982 van de woningen daar woon ik in Zuid Oost, in de wijk Gein. Daar werd ik meteen lid van de bewonerscommissie. In 1990 trad ik toe tot de ledenraad en daarna werd ik lid van de Kerngroep.’ Daarnaast is Chris Vonk al veertig jaar betrokken bij het openbaar vervoer. ‘Ik ben secretaris van de afdeling regio Amsterdam van ROVER, de belangorganisatie voor reizigers.’

Oost, Centrum en Noord

Erwin Vleerlaag

Erwin Vleerlaag, voorzitter, is vanaf de oprichting van de  huurderskoepel, Kerngroep AWV, bestuurslid. Ik woon al ruim 25 jaar in Amsterdam-Noord, waar ik ook lid ben van de bewonerscommissie Nieuwendam. Mijn grote motivatie om bestuurslid te zijn is om samen met het bestuur van Huurgenoot en de medewerkers van Stadgenoot te zoeken hoe we de invloed van bewoners kunnen verbeteren. Ook het samen zoeken welke afspraken duidelijker en inzichtelijker gemaakt kunnen worden en hoe we processen kunnen verbeteren, waarbij het klantbesef altijd bovenaan moet staan. Daarnaast haal ik veel voldoening uit gesprekken met bewonerscommissies en Stadgenoot om de relatie tussen alle partijen optimaal te laten zijn.

West

Frank van der Meer

Ik ben Frank van der Meer, geboren in 1960 in Amsterdam, waar ik mijn leven lang gewoond heb. Meer dan de helft van mijn leven woon ik in een woning van Stadgenoot, vroeger van Het Oosten. In het dagelijks leven ben ik subsidieadviseur: ik help technologiebedrijven op commerciële basis overheidssubsidies binnen te halen.

Door mijn buurman ben ik verleid toe te treden tot de bewonerscommissie van de flat waar ik woon, waardoor ik in aanraking kwam met Huurgenoot. Eén van mijn credo’s is “meepraten is meebeslissen”: door je mening te laten horen, wordt die meegenomen in het beslissingstraject. Vanuit die gedachte heb ik mij aangemeld als bestuurslid van Huurgenoot, wat bij de algemene ledenvergadering van oktober 2022 bevestigd is.

Ik wil me graag inzetten om de huurder te vertegenwoordigen bij Stadgenoot. Ik merk dat Stadgenoot erg open is voor dialoog. Ik hoop in die dialoog, samen met mijn collega’s van het fijne team bestuursleden, Stadgenoot te helpen de belangen van de huurder prioriteit te geven. Ik vind het leuk en leerzaam me te verdiepen in de belangen van alle verschillende huurders van Stadgenoot. Ik ben er immers voor ze allemaal! In deze rol kan ik ook de verschillende bewonerscommissies in mijn werkgebied, West, proberen te ondersteunen bij zaken, die ze met Stadgenoot hebben.

Oost, Centrum en West

Mario Chaves

Nadat er door een eenzijdig besluit vanuit de woningcorporatie een grootschalige renovatie van het appartementencomplex werd aangekondigd, was het voor mij  tijd om toe te treden tot de bewonerscommissie. Ik merkte dat corporaties vaker besluiten nemen  zonder daar uberhaupt bewoners in te kennen. Mede door de inzet van een nieuw opgerichte bewonerscommisie is uiteindelijk de renovatie wel doorgezet echter met veel meer voordelen voor de bewoners. Door mijn inzet  in deze bewonerscommissie was de interesse gewekt om actief lid te worden van Huurgenoot. Ik heb ruime ervaring in verschillende bestuursfuncties voor oa Zuid Europese migranten en verschillende andere verenigingen. Sinds 2 jaar ben ik  het jongste bestuurslid van Huurgenoot. Ik wil o.a. werken aan een betere samenwerking tussen de verschillende partijen.