Skip to main content

Over Huurgenoot

De bewonerscommissies en het bestuur van Huurgenoot bestaan uit vrijwilligers, die professionele ondersteuning krijgen.

In de statuten en de samenwerkingsovereenkomst staan de doelstellingen en de wijze waarop met elkaar omgegaan wordt en manier van besluitvorming. Een belangrijke doelstelling is dat de woningen van Stadgenoot betaalbaar blijven voor al de verschillende inkomensgroepen en type huishoudens in Amsterdam en omgeving.

Huurgenoot ontwikkelt haar beleid in overleg met de bewonerscommissies en Stadgenoot. Met de directie van de corporatie wordt regelmatig overlegd over allerlei beleidsonderwerpen, zoals huurbeleid, servicekosten, onderhoud, zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), het beheer en overleg bij complexen die vallen onder een Vereniging van Eigenaren.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan in de organisatie van Huurgenoot. De Algemene Vergadering wordt gevormd door vertegenwoordigers van bewonerscommissies.

De geschiedenis.

Stadgenoot bestaat sinds 2008. De woningcorporatie is het resultaat van een fusie van twee zeer oude en bekende woningbouwverenigingen in Amsterdam: woningbouwvereniging het Oosten en de Algemene Woningbouw Vereniging.

De huurdersverenigingen van de beide corporaties zijn in 2009 gefuseerd tot Huurgenoot.

Sindsdien heeft Stadgenoot pieken en dalen meegemaakt. De corporatie staat er nu goed voor.

Ook de relatie tussen Huurgenoot en Stadgenoot heeft een groei doorgemaakt. Op dit moment wordt er zeer goed samengewerkt. Huurgenoot wordt bij de beleidscyclus goed betrokken en tijdig gewaarschuwd als er beleidswijzigingen aankomen. Huurgenoot krijgt niet altijd zijn zin, maar heeft wel een duidelijke invloed op het beleid. De huren stijgen wel, maar gematigd, er wordt verkocht, maar nooit meer dan absoluut nodig, dat is mede de verdienste van Huurgenoot.