Skip to main content

Op 11 februari 2022 heeft Huurgenoot de notitie huurverhogingspercentages betreffende huuraanpassing 1 juli 2022 ontvangen.

Stadgenoot en Huurgenoot zijn, evenals in voorgaande jaren, vroeg gestart met het overleg betreffende de huuraanpassing 2022. Bij deze eerste gesprekken, eind 2021, waren nog niet alle regels, wetten en de hoogte van de inflatie, waarmee gerekend mag worden, bekend. Daarom is in eerste instantie gekeken naar de systematiek welke Stadgenoot wil toepassen in 2022 en is uitgegaan van de verwachte regels en inflatie.

Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat Stadgenoot, voor 2022, uit zou gaan van een huurverhoging welke bijna maximaal is. Redenen voor dit besluit zijn de uitgaven welke Stadgenoot heeft met betrekking tot onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. Verder verwijst Stadgenoot naar het Nibud onderzoek van 2020 waarin wordt aangegeven dat een groot deel van de huurders niet in de problemen komt als de huur jaarlijks verhoogt wordt met inflatie +1%

Huurgenoot begrijpt deze keuze vanuit het oogpunt van Stadgenoot maar maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de woningen voor een groot deel van onze huurders, en dat is waar wij voor staan. Daarom heeft Huurgenoot er voor gekozen om een advies uit te brengen met een zeer gematigde huuraanpassing.

De reactie op ons advies is inmiddels ontvangen.