Skip to main content

Voor 65-plussers die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, kan verhuizen gunstig zijn. Maar oudere huurders zijn soms gewend aan lage huurprijzen en gehecht aan het huis waar hun kinderen opgroeiden. Alida Landbrug, van huis uit maatschappelijk werkster, helpt als wooncoach bij !WOON Zuidoost mensen mee met deze beslissing. ‘Laat je – voordat je besluit – eerst eens goed voorlichten over de gemeentelijke regelingen,’ zegt zij.

<strong>Voorrang voor senioren</strong>

Alida Landbrug: ‘Via Woningnet, een wijkteam van !WOON of via uw corporatie kunt u geheel vrijblijvend uw interesse voor een eventuele verhuizing kenbaar maken. Daarna word ik ingeseind en neem contact met u op voor een huisbezoek. Dan vertel ik u alles over twee voorrangsregelingen die verhuizen voor u een stuk aantrekkelijker maken: Van Hoog naar Laag en Van Groot naar Beter. Na verhuizing blijft uw huur namelijk gelijk. Dus nooit meer dan de huur die u gewend was te betalen. Bovendien kunt u ervoor kiezen in uw eigen buurt te blijven.’

De regelingen gelden overigens alleen voor Amsterdamse senioren die aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je een sociale huurwoning achterlaten en, als je van Groot naar Beter wilt, moet het gaan om een 5-kamerwoning. Extra voordeeltje voor u is dat u in aanmerking komt voor verhuiskostenvergoeding. Klik hier voor  <a href=”http://www.wswonen.nl/2016/08/ sb/maak-een-afspraak-met-de-wooncoach-65plus/”>de informatie</a> over de regelingen.

<strong>Plaatsmaken voor gezinnen</strong>

Met de voorrangsregelingen wil de gemeente de zelfstandigheid van oudere Amsterdammers waarborgen. Maar de wens om grote woningen vrij te maken voor gezinnen is even belangrijk. Landbrug: ‘Ik ben blij dat ik in mijn werk als wooncoach ook aan bewustwording kan bijdragen. Want hoe erg is het voor kinderen om op te moeten groeien in een te kleine woning, zonder ruimte om te spelen of om rustig huiswerk te kunnen maken? Natuurlijk kan het prettig zijn om – als al je kinderen zijn uitgevlogen – alleen of met zijn tweeën in je grote huis te blijven wonen, dat je in de loop der jaren helemaal aan jouw behoeften en smaak hebt aangepast en ingericht. Dan kan iedereen probleemloos blijven logeren en je nooit iets hoeft weg te doen wegens ruimtegebrek. Maar daarmee beneem je jonge, grote gezinnen, de nieuwe generatie dus, wel de kans op een fijn, betaalbaar huurhuis.’

<strong>Meer mensen bereiken</strong>

Alida Landbrug, die als vrijwilliger in Zuidoost ook dagbestedingsactiviteiten organiseert voor senioren, gebruikt haar netwerk intensief om de regelingen meer bekendheid te geven. ‘We kunnen veel meer mensen bereiken dan we nu doen. In plaats van af te wachten tot iemand zich via het Woningnetspreekuur meldt als geïnteresseerde, zouden corporaties eens goed kunnen kijken naar hun huurdersbestand en dan uitselecteren wie voor de regelingen in aanmerking komen. Ze kunnen gewoon zien: wie woont er eigenlijk te groot? En deze mensen zouden wij dan proactief kunnen benaderen.’

Bron: Machteld Bouman – HA Woonmagazine