Skip to main content
Algemeen

Kopje koffie met de huurders!

Op 11 september jl. hebben Huurgenoot en de maatschappijraad van Stadgenoot gezamenlijk een buurtbijeenkomst georganiseerd in de Werengouwbuurt. Mede dankzij het prima weer en de…
Nienke
18 september 2023
Algemeen

Stadgenoot publiceert jaarverslag 2022

Woningcorporatie Stadgenoot publiceert vandaag het jaarverslag en de jaarcijfers over 2022. Nagenoeg alle volkshuisvestelijke doelen zijn behaald, de financiële positie is gezond en de financiële ratio’s voldoen…
Nienke
4 augustus 2023
Algemeen

FAH stelt de huurder centraal

De woonvisie van de gemeente Amsterdam wordt dit jaar geactualiseerd in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV). De missie van de gemeente Amsterdam is “Voldoende betaalbare…
Nienke
27 mei 2023