Skip to main content
Algemeen

Samenwerkingsafspraken

De samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Amsterdam, de corporaties (verenigd in de AFWC) en de huurderskoepels (verenigd in de FAH) vormen het kader waarbinnen we samenwerken aan de…
3 February 2024
Algemeen

Kopje koffie met de huurders!

Op 11 september jl. hebben Huurgenoot en de maatschappijraad van Stadgenoot gezamenlijk een buurtbijeenkomst georganiseerd in de Werengouwbuurt. Mede dankzij het prima weer en de…
18 September 2023
Algemeen

Stadgenoot publiceert jaarverslag 2022

Woningcorporatie Stadgenoot publiceert vandaag het jaarverslag en de jaarcijfers over 2022. Nagenoeg alle volkshuisvestelijke doelen zijn behaald, de financiële positie is gezond en de financiële ratio’s voldoen…
4 August 2023