Skip to main content

De samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Amsterdam, de corporaties (verenigd in de AFWC) en de huurderskoepels (verenigd in de FAH) vormen het kader waarbinnen we samenwerken aan de volkshuisvesting in Amsterdam.

Concept-prestatieafspraken 2024-2027

Op 16 januari 2024 zijn de 3 partijen tot een onderhandelakkoord gekomen. Ze gaan met dat akkoord terug naar hun achterban. Voor de gemeente is dat de raad. Half maart zijn de afspraken naar verwachting definitief. Dan zijn het de prestatieafspraken 2024-2027.

Lees de concept-prestatieafspraken (PDF, 2,7 MB)