Skip to main content
Algemeen

Stadgenoot publiceert jaarverslag 2022

Woningcorporatie Stadgenoot publiceert vandaag het jaarverslag en de jaarcijfers over 2022. Nagenoeg alle volkshuisvestelijke doelen zijn behaald, de financiële positie is gezond en de financiële ratio’s voldoen…
4 August 2023