Skip to main content

WOON hoort regelmatig dat bewonerscommissies in Noord elkaar wel eens wat vaker zouden willen ontmoeten. Bewonerscommissies in dezelfde buurt kennen elkaar vaak niet omdat de woningen niet van dezelfde corporatie zijn. Ook bespreken bewonerscommissies vaak dezelfde onderwerpen met hun corporatie maar weten dat niet van elkaar. Elkaar leren kennen en kennis en tips uitwisselen is dan in ieders belang.

Daarom nodigt !WOON team Noord alle bewonerscommissies die bij ons bekend zijn, uit voor een hapje en een drankje op:

Dinsdag 25 juli  (de eerste week van de zomervakantie, we weten het; maar we kregen het helaas niet eerder geregeld..)

Van 17.30 tot 21.00 uur 

In ‘De Verbroederij’ 

aan de Johan van Hasseltweg 21 

Het programma voor deze avond vindt u in de bijlage bij deze mail.

Voor deze avond hebben we ook bewonersplatform ‘Red Amsterdam Noord’ uitgenodigd als gastspreker. Red Amsterdam Noord komt op voor de belangen van alle bewoners in Amsterdam Noord en praat met alle belangrijke instanties. We kunnen ons voorstellen dat samenwerking tussen bewonerscommissies en de RAN op diverse gebieden voordelen kan hebben.

U bent van harte welkom! 

Aanmelden: 

Met betrekking tot de inkopen en het programma, wil WOON graag een beetje van tevoren weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen.

Meld u daarom aan door vòòr 19 juli een mailtje te sturen (noord@wooninfo.nl) of te bellen (020 5230140).

(N.b.: bent u geen lid meer van de bewonerscommissie? Laat ons dit alstublieft weten.)

Met vriendelijke groet en (hopelijk) tot 25 juli! 

!WOON, team Noord; 

Cleo Greidanus

Moska Ghazizoi

Gerrit de Schiffart