Skip to main content

De woonvisie van de gemeente Amsterdam wordt dit jaar geactualiseerd in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV). De missie van de gemeente Amsterdam is “Voldoende betaalbare en goede woningen in een ongedeelde stad”. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH), waar Huurgenoot deel van uit maakt, geeft haar visie op de zeven doelen van de AAV en wil het toekomstige woningbeleid in Amsterdam beïnvloeden. De FAH geeft daarbij voor elk doel de eigen invulling en overwegingen. De FAH blijft benadrukken: “volkshuisvesting gaat over mensen en de woning is voor hen een thuis”.

In de afgelopen maand is gewerkt aan bijgaande reactie. Deze is besproken met een brede achterban van huurders.
Dit document is daarmee de inzet voor de onderhandelingen over de prestatieafspraken met de gemeente en de Amsterdamse woningcorporaties.

Leave a Reply