Skip to main content

Koophuurders zijn een specifieke groep binnen het bezit van Stadgenoot. Zij hebben in het verleden de binnenkant van hun woning gekocht. Het casco is van Stadgenoot. Er worden al jaren geen nieuwe koophuurcontracten afgesloten en dat zal ook niet meer gebeuren. De nu nog ruim 150 koophuurders zijn dus een langzaam afnemende groep.

Deze koophuurders hebben bij de aanvang van het koophuurcontract concrete afspraken gemaakt met de rechtsvoorganger van Stadgenoot. Nu blijkt dat deze afspraken en ideeën bij Stadgenoot niet allemaal goed zijn vastgelegd. Dat is reden voor de koophuurders om samen op te trekken in het gesprek met Stadgenoot over de positie en de toekomst van de koophuurders. 

Bent u een van die ruim 150 koophuurders? Wilt u ook meer duidelijkheid over uw positie ten opzichte van Stadgenoot? Sluit u dan aan bij de commissie koophuurders. Zij willen gezamenlijk de toekomst voor de koophuurders zeker stellen.

Aanmelden kan via info@huurgenoot.nl.

Koophuurders hebben onlangs ook het voorstel voor huurverhoging van Stadgenoot ontvangen. Bent u het niet eens met het voorstel, dan kunt u bezwaar maken. Dat moet voor 1 juli 2023.

Heeft u hierbij hulp nodig, meldt u dan aan bij de commissie koophuurders.

Leave a Reply