Skip to main content

fgelopen vrijdag presenteerde woningcorporatie Stadgenoot, ten overstaan van haar belangrijkste sociaal-maatschappelijke partners in theater De Meervaart, haar nieuwe strategische koers. De koers – getiteld: ‘Stadgenoot: altijd in de buurt’ – is een direct antwoord op diverse sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De komende jaren gaat er bij Stadgenoot meer aandacht uit naar de kwaliteit van bestaande woningen én gaat de corporatie aan de slag met ‘buurtmaken’: het tegelijk werken aan verschillende fysieke en sociale ambities. Daarbij blijft het toevoegen van nieuwe sociale huurwoningen een belangrijk aandachtspunt.