Skip to main content

Per 1 mei verandert de puntentelling voor huurwoningen. De Waardering Onroerende Zaken mag bij woningen die geliberaliseerd kunnen worden nog maar voor maximaal 33% de woningwaarde bepalen.

Voor veel huurders heeft dat geen gevolgen.

Is je woning al geliberaliseerd (dus was je huur bij het tekenen van je huurcontract al hoger dan de grenswaarde), dan blijft dat zo.

De meeste sociale huurders hebben een huur die zo ver onder de maximale huur ligt, dat zij geen recht op huurverlaging zullen hebben. Sommigen hebben dat echter wel.

Stadgenoot houdt bij het bepalen van de huur per 1 juli al rekening met de nieuwe puntentellingen.

Wilt u precies weten hoe hoog uw maximale huur is na aanpassing van de puntentelling, dan kunt u dat controleren met de huurprijscheck van de Huurcommissie:

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling

Wat is de WOZ en hoe bepaalt  die de huurprijs?

De WOZ-waarde bepaalt een aantal punten in het woningwaarderingsstelsel. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger je huur mag worden. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente op basis van de mogelijke verkoopwaarde van de woning. Dus hoe hoger de koopprijzen in een buurt, hoe hoger de WOZ-waarde en hoe hoger de maximale huren voor de woningen, ook voor de sociale huurwoningen. Hierdoor kunnen er in Amsterdam steeds meer woningen een geliberaliseerde huurprijs krijgen. Deze woningen mogen voor een marktprijs worden verhuurd omdat de maximale huur boven de liberalisatiegrens ligt. Een huurwoning komt boven die grens als de woning een puntentotaal haalt van 143 punten of meer

Wat verandert er nu?

De WOZ-waarde wordt bij woningen die een puntentotaal hebben van hoger dan 142 punten beperkt meegeteld in het puntentotaal. De punten voor de WOZ-waarde mogen vanaf dat puntentotaal nooit meer bedragen dan 33% van het totaal aantal punten. Dat kan voor sommige woningen betekenen dat de huur wat omlaag kan. Een woning die zonder de WOZ-waarde mee te rekenen een puntentotaal haalt van 60 punten en met WOZ op 145 punten uitkomt, verkrijgt meer dan 33% van de punten door de WOZ-waarde. De telling wordt dan bijgesteld. De woning kan dan maximaal 90 punten krijgen (30 punten is 33% van 90). De maximale huur die gevraagd mag worden, wordt dan naar beneden bijgesteld. Heeft deze woning 142 punten in totaal (en 60 zonder WOZ-waarde), dan wordt de puntentelling niet bijgesteld, de grens van 143 punten wordt niet gehaald.

 

Hoe zit dat bij Stadgenoot?

Er zullen woningen zijn die nu geliberaliseerd zijn maar die bij nieuwe verhuring niet meer geliberaliseerd verhuurd kunnen worden. Voor een volgende huurder van die woning gaat de prijs omlaag. Er komen dus wat meer sociale huurwoningen beschikbaar.

Voor de zittende huurders in sociale huurwoningen rekent Stadgenoot nu uit wat de gevolgen zijn. Het is een ingewikkelde regeling dus dat is veel werk.

Stadgenoot probeert in één keer zowel de jaarlijkse huuraanpassing als de gevolgen van de matiging van de invloed van de WOZ-waarde in de huurprijs door te voeren. Dan weet u dat op 1 juli uw huur past bij het aantal punten dat de woning heeft.