Skip to main content

Mensen met een laag inkomen en hoge huur kunnen recht hebben op huurverlaging of huurbevriezing. Dat staat in het Sociaal Huurakkoord van de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties). Hoe zit het precies? Wanneer kun je het krijgen? Een paar veelgestelde vragen staan hieronder. Meer info op de website van de woonbond.

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing aan? Met een brief aan uw woningcorporatie. Wilt u een voorbeeldbrief? Vul de check in via de website. Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen stuurt de Woonbond u een mail met een voorbeeldbrief die u direct kunt opsturen aan uw verhuurder.

Wie kan huurverlaging vragen? Huurders van een corporatiewoning die een laag inkomen hebben en een huur boven de € 720,42. Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld: een inkomen dat laag genoeg is voor huurtoeslag. Of u die huurtoeslag daadwerkelijk krijgt maakt niet uit. Wel maakt uit wat voor soort huurcontract u heeft.  Alleen met een gereguleerd huurcontract heeft huurverlaging vragen zin. Dus niet als u een corporatiewoning huurt met een geliberaliseerd contract (vrije sector).

Een huurprijs boven € 720,42 is toch altijd vrije sector? Nee. Er zijn ook tienduizenden sociale (niet-geliberaliseerde) huurwoningen met een hogere huur dan € 720,42. Kijk op de website voor meer informatie.

Wat is huurbevriezing? Dat uw huur dit jaar hetzelfde blijft. U krijgt dus géén huurverhoging per 1 juli.

Wie kan huurbevriezing vragen? Twee verschillende groepen corporatiehuurders:

  • Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’. Die is € 607,46 voor een- en tweepersoonshuishoudens,  en € 651,03 voor huishoudens van drie of meer personen). 
  • Huishoudens met een huur boven de € 720,42 en een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar lager dan €38.035.

Ik heb alleen bijstand. Of alleen AOW. Kan ik vragen om huurverlaging? Dat hangt van uw huurprijs af. Als die hoger is dan € 720,42 heeft het zin om huurverlaging te vragen. Ligt uw huur tussen € 607,46 en € 720,42? Dan kunt u huurbevriezing vragen. De huurverhoging van 1 juli gaat dan niet door. Bestaat uw huishouden uit 3 of meer mensen? Dan kunt u huurbevriezing vragen als uw huur hoger is dan  € 651,03. Met alleen bijstand of AOW is uw inkomen daar zeker laag genoeg voor.

Meer weten? Voor meer vragen en antwoorden check www.woonbond.nl/homepage-dossiers/huurverlaging/vragen-over-huurverlaging-en-huurbevriezing.