Skip to main content

Ruim 1100 huurders hebben aangegeven deel te willen nemen aan het online Klantenpanel van Stadgenoot en Huurgenoot. De eerste vraag ging over zelfbeheer. Er namen 781 huurders aan deel. Een mooi resultaat voor een eerste keer!  Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de respondenten geen interesse heeft in zelfbeheer, 16% wel en 35% zegt ‘misschien’. Het zijn vooral de randvoorwaarden die bepalen of mensen hier zin in hebben.

Op de vraag wat houdt u nu tegen om meer invloed te hebben antwoordt 32% ‘ik weet niet wie ik hier bij Stadgenoot moet aanschieten’ en 40% zegt behoefte te hebben aan ‘enige organisatorische ondersteuning van Stadgenoot’. Dat zijn concrete aanbevelingen waar Stadgenoot wat mee kan doen. Zo weten vooral jongeren niet bij wie ze dan moeten aankloppen (60%), van de ouderen is dat  slechts 24%.

Een andere opvallende uitkomst is dat een kwart van de huurders behoefte heeft aan ‘het delen van ervaringen met andere huurders’ als het om zelfbeheer gaat, terwijl een ander kwart ‘het moeilijk vindt om met buren in gesprek te gaan’. Het eerste stemt positief, het tweede is nog wel een dingetje. Wat kun je als corporatie en huurdersorganisatie verwachten van zelfbeheer als zoveel mensen het gewoon moeilijk vinden om met hun buren in gesprek te gaan?

Trappenhuis, portiek en binnentuin

De schoonmaak van het trappenhuis is by far het onderwerp waar huurders meer invloed op willen hebben (50%). Er is  vooral een sterke behoefte aan ‘zelf meer toezicht houden op de werkzaamheden’ (28%). Zelf werkzaamheden uitvoeren wil maar 12% en zelf een geschikte partij uitkiezen slechts 13%. Dat doet Stadgenoot blijkbaar goed.

‘Meer invloed op de inrichting van het portiek’ komt als goede tweede (38%) uit de bus terwijl ‘meepraten over de inrichting van de gemeenschappelijke binnentuin’ – verrassend genoeg – slechts 21% van de respondenten aanspreekt. Laat staan ‘zelf snoeien of onkruid wieden’ (12%) of ‘zelf schilderen van het trappenhuis’ (13%). Meer invloed op het gebruik van gemeenschappelijke tuinen springt er iets beter uit (16%), maar houdt niet echt over.

Zelf bouwen

Tenslotte is de leden van het Klantenpanel nog gevraagd of zij interesse hebben in twee andere vormen van zelfbeheer: de wooncoöperatie en collectief particulier opdrachtgeverschap. 12% zegt interesse te hebben in een vereniging die woningen zelfstandig beheert (de wooncoöperatie), 33% misschien en 44% geen. De interesse voor projectontwikkeling waarbij bewoners zelf opdrachtgever zijn voor een nieuwbouwproject (cpo) levert praktisch dezelfde uitslag op. 16% is geïnteresseerd, 27% misschien en 45% helemaal niet. Voor Stadgenoot een opgave de voorwaarden beter te maken voor de relatief kleine groep mensen die wél iets wil met zelfbeheer.

Begin 2019 komt Stadgenoot met een menukaart zelfbeheer die het bewoners die iets willen met zelfbeheer een stuk makkelijker maakt hiermee aan de slag te gaan. A je to!

Aanmelden

Wilt u meedoen met het klantenpanel? U kunt zich aanmelden via https://www.stadgenoot.nl/klantenpanel