Skip to main content
Algemeen

Jaarlijkse overlegcyclus bewonerscomissies

In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stadgenoot en Huurgenoot zijn diverse afspraken vastgelegd. Een belangrijk onderdeel is de jaarcyclus van gebiedsbeheer met bewoners en bewonerscommissies. Doordat alle…
22 October 2018
Algemeen

Advies klimaatstrategie

Stadgenoot heeft een lange termijnstrategie om in 2050 alle woningen energieneutraal te maken. Voor Huurgenoot is natuurlijk belangrijk dat bewoners worden betrokken bij de planning…
7 October 2018