Skip to main content

Vanaf 4 juli krijgt u mogelijk een bedrag op uw bankrekening erbij met in de omschrijving ‘voorstand fondsen’? Dit is de uitbetaling van het overschot op de servicekostenfondsen. U heeft hierover al eerder bericht gehad in een brief van Stadgenoot over de afrekening van de servicekosten.

De servicekostenfondsen van glas, riool en mechanische ventilatie hebben een hoog positief saldo.  Tot 2015 betaalde iedereen een voorschot dat hoger dan de kosten. In overleg met Huurgenoot is besloten het overschot (de voorstanden) uit te betalen aan de huurders die hebben deelgenomen aan de fondsen en al voor 2016 huurder van Stadgenoot waren. Hoeveel u terugkrijgt hangt af van uw deelname in de verschillende fondsen.

Heeft u een huurachterstand, dan is de uitbetaling daarmee verrekend.