Skip to main content

Het Ombudsteam van Stadgenoot bestaat uit drie leden: iemand namens Stadgenoot, iemand namens Huurgenoot en een onafhankelijke voorzitter. Namens Huurgenoot zit nu Bert van Ettekoven in dat team. Hij is werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag, onder meer als directeur van de sociale werkvoorziening. Bert van Ettekoven heeft ervaring opgedaan bij bemiddeling en advies in een driekoppige commissie die ging over de gevolgen voor het personeel van de reorganisatie. Hij is dus bekend met situaties die zijn vastgelopen. ‘Oplossen, repareren en adviseren,’ zo beschrijft Bert van Ettekoven het werk van de Ombudsman.

Procedure

Huurders die bij de Ombudsman terecht komen met een klacht, zijn er met Stadgenoot zelf niet uitgekomen. Een klacht komt eerst langs de voorzitter en de secretaris van Stadgenoot. Die gaan kijken of de klacht er thuishoort (en niet bijvoorbeeld bij de gemeente of een andere instelling) en of Stadgenoot zelf nog iets kan doen om de klacht te verhelpen. Als dat niet lukt, legt de voorzitter van het Ombudsteam de klacht voor aan het team. Vijf tot zes keer per jaar vergadert het team en nodigt de huurders met klachten en Stadgenoot uit op de vergadering. Vaak wordt het probleem daar ter plekke opgelost. Lukt ook dat nog niet, dan brengt het team een advies uit aan Stadgenoot. De corporatie volgt dat advies bijna altijd op.

 

Foto: Charlotte Bogaert